Prima pagina Despre Noi Structura de conducere

Structura de conducere

Structura de conducere este formată din:
  • Consiliul de administraţie al Groupama Asigurari – organul administrativ de conducere format din membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si aprobati de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
  • Conducerea executivă/superioară, formată din Directorul General și unul sau mai mulți Directori Generali  Adjuncți care, potrivit actelor constitutive, sunt împuterniciți să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a Societății şi sunt învestiți cu competenţa de a angaja răspunderea Societăţii. Membrii conducerii executive sunt aprobati in prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
 
Componenta Consiliului de Administratie:
  1. Dl. Olivier PÉQUEUX – Preşedinte al Consiliului de Administratie
  2. Dl. Pierre – Hubert PERROMAT – Membru al Consiliului de Administratie
  3. Dl. Pierre MARTIN – Membru al Consiliului de Administratie
  4. Dl. François COSTE  – Membru al Consiliului de Administratie
 
Conducerea executiva / superioara a Groupama Asigurari  S.A.   este asigurata de:
Francois Coste – Director General 
Calin Rares Matei – Director General Adjunct
Nicolas Edmond Naouri - Director General Adjunct
 
Actionariat :
Structura actionariatului Groupama Asigurari  S.A. este urmatoarea:
- Groupama Holding Filiales et Participations S.A.- 99,999982 %;
- Groupama Investissements S.A.S. - 0,000018 %.