Prima pagina Utile Solutionarea alternativa a litigiilor

Solutionarea alternativa a litigiilor

In vederea solutionarii eventualelor dispute cu Groupama Asigurari S.A. in calitate de Asigurator, Consumatorii au dreptul de a se adresa SAL-Fin – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar. 

SAL-Fin este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia Consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.

Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare solutionarii litigiului sunt in sarcina partii care le solicita.

Pentru accesarea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor, Consumatorii trebuie sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Consumatorii pot accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze disputa direct cu Asiguratorul. 

Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro.

In cazul contractelor de asigurare incheiate online, consumatorii au posibilitatea de a accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor prin intermediul platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL).
 
Platforma SOL este un instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniune si un comerciant stabilit in Uniune, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Regulament privind SOL in materie de consum).
 
Platforma SOL poate fi accesata printr-un click aici.