Prima pagina Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Iti multumim pentru ca vizitezi acest website. Intimitatea ta este importanta pentru noi si ne angajam sa o respectam si sa o protejam. Ca parte a acestui angajament, am pregatit aceasta Politica privind Caracterul Privat al Informatiilor, pentru a explica modul în care SC Groupama Asigurari SA si subsidiarele sale colecteaza, folosesc, dezvaluie si trateaza in general informatiile personale ale cititorilor.
 
Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
 
 
Protectia datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile si modalitatile operatiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal in relatia cu Groupama Asigurari SA, precum si cu privire la drepturile dvs. in calitate de persoana vizata.

In general, Groupama Asigurari SA prelucreaza datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitarii unei oferte de asigurare sau in vederea incheierii unui contract de asigurare. In acelasi timp, in cadrul unor produse de asigurare contractate de alte persoane, Groupama Asigurari SA poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (date de identificare, de contact, varsta) furnizate de contractantul asigurarii in cazul in care sunteti desemnat asigurat sau beneficiar al asigurarii.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru incheierea contractului de asigurare, in caz de refuz Groupama Asigurari SA neputand sa incheie sau sa execute contractul vizat.
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri juridice:
 • in vederea incheierii si derularii contractului de asigurare, in special pentru a) evaluarea riscurilor si calculul primelor de asigurare, inclusiv prin crearea de profiluri, b) administrarea contractului, c) administrarea daunelor, d) comunicarea cu dvs. pe parcursul executarii contractului si in caz de dauna;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau a cerintelor reglementare aplicabile Groupama Asigurari SA, cum ar fi a) indeplinirea obligatiilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism sau de aplicare a sanctiunilor internationale, b) solutionarea petitiilor, c) obligatii de raportare, d) evidenta documentelor operationale si financiar-contabile;
 • in vederea realizarii unor interese legitime ale Groupama Asigurari SA, in special pentru a) prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate in cadrul dosarelor de dauna, b) reasigurare, c) investigarea nivelului de adecvare a produsului la piata tinta stabilita, d) analize statistice/ actuariale, e) studii de cercetare, f) recuperarea creantelor, g) scopuri de marketing si informare despre serviciile si produsele noastre, precum si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (inclusiv transmiterea de stiri, promotii si oferte de produse si servicii, in anumite conditii), h) actiuni de regres;
 • in baza consimtamantului dvs., ca de exemplu in cazul a) inregistrarilor audio ale convorbirilor telefonice, b) cookie-urilor, c) anumitor prelucrari in scop de marketing.
In situatiile de prelucrare automata, Groupama Asigurari SA garanteaza dreptul dvs. de a obtine interventie umana din partea Groupama Asigurari SA, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia prin adresarea unei solicitari in acest sens pe adresa dpo@groupama.ro.

Datele cu caracter personal privind sanatatea (cum ar fi: date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si/sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat) sunt prelucrate doar atunci cand este necesar. Prelucrarea lor se realizeaza conform conditiilor de asigurare aplicabile, pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora si determinarea cuantumului despagubirii cuvenite. Conform art.3 din Legea 190/2018, temeiul legal al prelucrarii acestor date il reprezinta dispozitiile legale exprese din Codul Civil si din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara 22/2021.

Groupama Asigurari SA poate transmite datele dvs. cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale sau decurgand din executarea contractului de asigurare catre urmatorii destinatari /categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire sau cercetare penala, institute nationale / servicii teritoriale de expertiza, alte autoritati publice centrale sau locale, alti asiguratori sau reasiguratori, intermediari in asigurari/reasigurari, alte entitati din grupul Groupama, consultanti sau prestatori de servicii, alte persoane sau institutii publice sau private, in cazul in care furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a da curs unei solicitari care are la baza un temei legal ori pentru indeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligatiilor decurgand din contractul de asigurare.

Transferul datelor personale catre tari terte
In cadrul executarii contractului de asigurare incheiat cu dvs., Groupama Asigurari SA ar putea fi pusa in situatia de a transfera datele dvs. personale catre tari terte (din afara Spatiului Economic European). In acest caz, Groupama Asigurari SA se va asigura fie ca transferul se face catre o tara care asigura un nivel adecvat de protectie, fie va lua garantii suplimentare adecvate de protectie a datelor dvs. personale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii.
Pentru a obtine mai multe informatii despre garantiile aplicabile in caz de transfer catre o tara terta sau pentru a obtine o copie a acestora, puteti transmite o cerere la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.

Durata stocarii datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale sau reglementare. In cazul contractelor de asigurare, dosarele clientilor sunt pastrate de regula 10 ani de la expirarea politei sau de la ultima operatiune pe dosarul respectiv (oricare dintre acestea intervine mai tarziu), iar in cazul ofertelor neurmate de incheierea unui contract de asigurare datele sunt pastrate de regula maxim 2 luni, daca nu exista un interes legitim sau o cerinta legala care sa justifice continuarea prelucrarii. La expirarea termenului de pastrare, datele vor fi sterse.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
 • de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
 • la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
 • de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
 • la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
 • la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.
Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.
In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
In cazurile in care temeiul prelucrarii datelor personale este consimtantul dvs., puteti sa refuzati prelucrarea.
Aveti de asemenea dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, fara insa a afecta legalitatea prelucrarilor intervenite pana la acel moment. In acest scop, puteti transmite catre Groupama Asigurari SA intentia de retragere a consimtamantului, in scris, la urmatoarea adresa: Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail: dpo@groupama.ro.


Datele de identificare si de contact ale Operatorului
Groupama Asigurari SA, cu sediul social in Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, CUI 6291812, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2857/2010, e-mail: office@groupama.ro, tel: 021/305 80 00, fax: 021/310 99 67.

Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@groupama.ro.

 
Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventualele modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic urmatorul link https://www.groupama.ro/politica-de-confidentialitate.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 06.03.2023.

NOTĂ DE INFORMARE

 GROUPAMA ASIGURARI S.A. (Groupama), cu sediul in România, Bucuresti, sector 1, str. Mihai Eminescu nr. 45, cod postal 010513, număr de ordine în Registrul Comerţului Bucuresti: J40/2857/2010, cod unic de înregistrare: 6291812,  număr de  inregistrare în Registrul Asigurătorilor: RA – 009 / 10.04.2003, prin prezenta va aducem la cunostinta urmatoarele:
 
Aceasta Nota de informare se refera la prelucrarile de date cu caracter personal realizate de Groupama in procesul de recrutare si selectie. Persoanele vizate la care face referire prezentul document sunt:

 • candidatii care aplica pentru o pozitie in cadrul companiei si ne transmit datele personale direct sau prin intermediul firmelor specializate in furnizarea de servicii de resurse umane;
 • potentilii candidati, identificati utilizand diverse canale, cum ar fi site-uri specializate in recrutarea online, job boardurile, retele de socializare specializate in resurse umane, etc.
 
Datele prelucrate in procesul de recrutare si selectie pot fi urmatoarele (cu mentiunea ca aceasta este o enumerare care intentioneaza sa includa cat mai multe dintre posibilitati, fara a insemna ca vor fi necesare toate aceste date in fiecare dintre cazuri): nume, prenume, adresa, data nasterii, cetatenia, telefon, adresa de e-mail, date despre studii, diplome, certificari, experienta profesionala, competente relevante, limbi straine vorbite, rezultate la teste de evaluare, informatii comunicate in cadrul interviurilor, voce, cazier juridic (unde este cazul), precum si alte informatii pe care le considerati relevante si le includeti in CV-ul dvs.
 
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri juridice:
 • in baza consimtamantului dvs., in cazul in care ne transmiteti datele dvs. atunci cand aplicati pentru ocuparea unei pozitii Groupama (direct sau prin intermediul unei firme specializate); atunci colectam datele dvs. de pe site-uri specializate in recrutarea online, retele de socializare specializate in resurse umane sau folosind alte asemenea surse; atunci cand participati la evaluari psihometrice sau alte tipuri de teste automate;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau a cerintelor de reglementare aplicabile Groupama, cum ar fi colectarea cazierului juridic/ a dovezilor privind calificarile sau studiile, obligatorii cf. legii pentru ocuparea anumitor pozitii; 
 • in vederea realizarii unor interese legitime ale Groupama, in special pentru pastrarea dovezilor necesare protejarii companiei in eventualitatea contestarii procesului de recrutare si selectie, precum si in vederea informarii cu privire la posturile vacante potrivite profilului dumneavoastra.
 
In situatia in care procesul de recrutare si selectie presupune prelucrari automate, cum ar fi testele psihometrice sau alt tip de teste automate, nu veti face in niciun caz obiectul unei decizii bazate exclusiv pe acea prelucrare automata. In toate aceaste cazuri, deciziile sunt luate de catre angajatii Groupama din cadrul Diviziei Resurse Umane sau de catre persoanele desemnate prin procedurile interne ale companiei. Completarea chestionarelor online si furnizarea raspunsurilor la teste reprezinta consimtamantul dvs. implicit.
 
In cazul in care temeiul legal al prelucrarii acestor date il reprezinta consimtamantul dvs, aveti
dreptul sa refuzati prelucrarea acestor date, dar in aceasta situatie nu vom mai putea sa va includem in procesul de recrutare si selectie.
Aveti de asemenea dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, fara insa a afecta legalitatea prelucrarilor intervenite pana la acel moment sau a prelucrarilor realizate in baza altor temeiuri legale. In acest scop, puteti transmite catre Groupama intentia de retragere a consimtamantului, in scris, la urmatoarea adresa: Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail: dpo@groupama.ro.
 
Durata stocarii datelor personale (atat in format fizic, cat si in format electronic) este 3 ani, conform procedurilor interne ale societății.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Accesul la datele cu caracter personal este permis unui numar limitat de persoane stabilit conform procedurilor interne. Arhivarea in format electronic se face cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Datele cu caracter personal sunt transmise doar potentialilor manageri si consultanților de resurse umane, în vederea identificarii si selectarii celei mai bune candidaturi, respectiv întocmirii ofertei de angajare.
Nu efectuam transferuri de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene.
 
Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
 • de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
 • la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
 • de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
 • la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
 • la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.


Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.
 
In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)
 
Groupama Asigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/2857/2010, CUI 6291812, autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RA-009\, prin intermediul sistemelor de supraveghere video (CCTV)/ controalelor la accesul in cladire, prelucrează, in calitate de Operator, datele cu caracter personal ale angajaţilor, clienţilor /potenţialilor clienţi, vizitatorilor si oricăror altor persoane care intra in sediu.
 
Scopul prelucrarii datelor personale este sporirea sigurantei si securitatii bunurilor si persoanelor. Operatorul nu utilizeaza datele colectate prin CCTV in alt scop decat cel mentionat si nu le foloseste la monitorizarea activitatii angajatilor care isi desfasoara activitatea in cladire cu privire la actiunile specifice postului acestora sau la pontaj.
 
Tipurile si categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt:
 • imaginea video
 • nume si prenume
 
Temeiul acestei prelucrarii il reprezinta interesul legitim al companiei, fiind totodata efectuata o evaluare de tip LIA (“Legitimate Interest Analysis” sau “Evaluare Interes Legitim”) pentru identificarea proportionalitatii intre interesul Operatorului si drepturile persoanelor vizate, astfel incat legalitatea prelucrarii sa nu fie periclitata.
 
Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, dar refuzul dvs. poate determina nepermiterea accesului in spaţiul supravegheat.
 
Perioada de retentie - Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale sau de reglementare. Inregistrarile video sunt pastrate pentru 20 zile, dupa care sunt sterse, daca nu mai exista un temei legal al prelucrarii.
 
Destinatari ai datelor: Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată si organele de urmărire penala in conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor si HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor.
 
Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
 • de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
 • la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
 • de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
 • la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
 • la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.
 
Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.
 
In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 
Prezenta Nota de Informare poate suferi modificari. Pentru cea mai recenta versiune, consultati https://www.groupama.ro/politica-de-confidentialitate .
Politica de Confidentialitate poate fi actualizata periodic pentru a reflecta modificarile practicilor noastre cu privire la informatiile personale. Politica de confidenţialitate revizuita va fi afisata pe acest website. Vom trata informatiile tale personale in concordanta cu politica de confidentialitate aflata in vigoare la momentul colectarii unor asemenea informatii sau in modul indicat de tine in preferintele de inscriere in website. 
www.groupama.ro isi rezerva dreptul de a modifica oricand, in orice imprejurare, politica de confidentialitate, fara un aviz prealabil. Este recomandat sa revii in aceasta pagina de cel putin o data pe luna, ca sa poti afla, in timp util, de orice modificare adusa acestei sectiuni.
Modificarile pot fi facute ca urmare a modificarilor de legislatie sau in conformitate cu schimbarile din cadrul serviciilor noastre.
 

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
·         de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
·         la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
·         de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal;
·         la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
·         la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
·         la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.
 Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Groupama Asigurari SA din Bucuresti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1 sau la adresa de e-mail dpo@groupama.ro.
 
In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 
Puteti, de asemenea, sa contactati Departamentul Marketing si Comunicare, ori de cate ori vreti sa va retrageti numele dintr-o lista de e-mail sau orice alt tip de lista de marketing. Pentru aceasta, ne puteti gasi la urmatoarele adrese de mail: office@groupama.ro sau relatii.clienti@groupama.ro, sau ne puteti scrie  la adresa de corespondenta: strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, Bucuresti. 

Ai posibilitatea de a beneficia de promotiile noastre si sa vizitezi diverse zone din website-urile noastre, fara a fi nevoie sa ne furnizezi niciun fel de informatii personale. Totusi, noi vom colecta anumite informatii personale atunci cand:
 • iti calculatezi prima de asigurare utilizand calculatoarele noastre online
 • te abonezi la unul din newsletterele noastre online
 • te inscrii la unul din concursurile noastre
 • raspunzi la sondajele sau chestionarele noastre
 • contactezi departamentul de relatii cu clientii cu o cerere, comentariu sau sugestie.
 1. Inregistrare Online: Nu este necesar sa te inregistrezi pentru a vizita majoritatea paginilor din website-urile noastre. Totusi, inregistrarea poate fi necesara daca doresti sa primesti online newslettere sau sa beneficiezi de anumite utilitati ale website-urilor. Atunci cand te inregistrezi, este posibil sa ti se ceara informatii personale precum nume, adresa, e-mail, cod numeric personal, telefon etc. SC Groupama Asigurari SA va colecta aceste informatii pentru a identifica cine esti sau pentru a-ti oferi serviciile si informatiile solicitate. Este de asemenea posibil sa folosim aceste informatii pentru scopuri promotionale si de marketing, in concordanta cu aceasta Politica privind Informatiile cu caracter Personal.
 2. Promotii si sondaje: Atunci cand decizi sa participi la un concurs sau promotie sau sa participi la un sondaj de opinie, este posibil sa-ti cerem sa ne oferi numele, adresa, numarul de telefon si adresa de e-mail. SC Groupama Asigurari SA va folosi aceste informatii colectate prin intermediul formularelor de participare in scopul administrarii participarii tale la promotiile respective, precum si in alte scopuri stipulate in formularul de participare. Sondajele noastre vor solicita opinia cu privire la diverse subiecte. Majoritatea informatiilor obtinute prin intermediul sondajelor sunt agreate si utilizate intern. Este posibil sa punem informatiile obtinute in urma sondajelor la dispozitia unor parteneri intr-o forma agreata, neidentificabila personal. In cazul in care se solicita informatii personale ca parte a realizarii unui sondaj, asemenea informatii vor fi puse la dispozitia unei terte parti numai dupa ce exista asigurarea ca, in functie de circumstante, ai consimtit sau nu ai obiectat la acest lucru.
 3. Informatii optionale: Ocazional, este posibil sa iti cerem informatii demografice (precum varsta sau genul) sau informatii despre domeniile tale de interes sau comportamentul comercial. Noi folosim aceste informatii demografice si comportamentale optionale pentru a adapta si imbunatati serviciile noastre, ofertele de produse sau servicii, inclusiv ofertele noastre pentru tine, atunci cand acestea sunt in concordanta cu prezenta Politica, precum si pentru scopuri interne de cercetare de marketing.
  Servicii pentru clienti: Atunci cand il contactezi pe unul dintre reprezentantii nostri de service-clienti, sau ne trimiti un e-mail cu o sugestie, reclamatie sau intrebare, este posibil sa ti se ceara informatii de identificare precum numele, adresa sau numarul de telefon, care ne sunt necesare pentru a putea raspunde prompt cererii tale. Vom putea pastra aceste informatii pentru a-ti putea acorda asistenta pe viitor, de exemplu pentru a putea raspunde oricaror cereri viitoare pe care le-ai putea avea sau pentru a-ti putea trimite informatii cu privire la produse sau servicii ale noastre care consideram ca ar fi de interes pentru tine, in concordanta cu prezenta Politica. De asemenea, este posibil sa folosim feedback-ul tau, sugestiile si comentariile pentru a monitoriza si/sau imbunatati ofertele de produse sau website-urile noastre.
 4. Informatii despre website: In general, poti vizita website-urile noastre fara sa ne spui cine esti sau sa ne oferi orice fel de informatii personale. Noi colectam adresele IP ale vizitatorilor, paginile vizitate si alte informatii precum cautari efectuate, tipul de browser, tipul de sistem de operare si timpul mediu petrecut pe website-urile noastre. Vom folosi aceste informatii pentru a monitoriza si imbunatati website-urile noastre.
Marketing
Atunci cand SC Groupama Asigurari SA colecteaza  informatii personale de tine este posibil sa folosim aceste informatii in situatii punctuale in scopuri de marketing. Acolo unde este potrivit, precum si invariabil in cazul unor posibile utilizari viitoare ale adresei tale de e-mail in scopuri de marketing, te vom ruga sa ne indici preferintele tale in vederea utilizarii lor ulterioare, de exemplu prin bifarea unei casete opt-in sau a unei casete opt-out.
Alternativ, informatiile tale pot fi colectate automat in timpul vizitelor pe website-uri, asa cum este descris in prezenta Politica. 

De asemenea, se vor putea combina informatii personale primite de la tine cu date publice externe.

In toate cazurile de mai sus, vom folosi aceste informatii pentru a ne dezvolta abilitatea de a va oferi produse si servicii care ar putea sa va intereseze prin intermediul unor mesaje de marketing adecvate, fie in timpul vizitelor pe website, fie prin comunicari ulterioare.

Daca acest process are ca rezultat includerea ta in lista noastra de adrese de e-mail pentru scopuri de marketing, ai oricand posibilitatea sa ceri sa fii scos din aceasta lista, prin intermediul unui simplu click, optiunea fiind explicita si vizibila in toate comunicarile noastre de acest tip.