Prima pagina Daune Daune agricole

Daune agricole

Daune asigurarea agricola standard

Ce trebuie sa faci in cazul producerii daunelor

 1. În cazul producerii riscurilor acoperite în polița de asigurare, verifică starea culturilor în câmp și sună în maxim 4 zile de la eveniment la Alo Groupama - numărul 0374 110 110 sau intra aici și anunță evenimentul pentru deschiderea dosarului de daună (notificare).
 2. Ia măsurile necesare în vederea limitării pagubei.
 3. În caz de incendiu, anunţă imediat autorităţile competente (Poliţie/ ISU) şi solicită întocmirea actelor referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat.
 4. Pentru notificarea daunei și numai după ce ai văzut efectiv culturile și acestea sunt afectate de fenomenul asigurat, ai nevoie de următoarele informații:
 • numele și datele de identificare ale apelantului/ asiguratului,
 • datele de contact (telefon, email)
 • numărul poliței de asigurare
 • evenimentul produs și data exactă a fenomenului (necesară pentru confirmarea ANM solicitată de către Groupama Asigurări)
 • cultura si suprafata afectată 
 • parcelele afectate și suprafața acestora
 • gradul de distrugere apreciat
 • cultura /suprafața care urmează să fie reînsămânțată.
 1. Vei primi un e-mail care îți aduce la cunoștință documentele minime necesare pentru constatare, în urma apelului la Call Center.  **
 2. Inspectorul de daune agricole te va contacta telefonic, în maxim 3 zile de la notificarea daunei, pentru programarea constatării în funcție de condițiile meteo, a celor din teren și disponibilitatea ta de a participa la constatarea preliminară a daunelor. În cazul în care nu poți participa personal la constatarea daunelor în teren, poți împuternici, în scris, o altă persoană care cunoaște parcelele avizate și care le poate identifica în teren.
** Documente necesare pentru constatarea daunelor
 1. Polița de asigurarea a culturii avizate, toate documentele anexate poliței și orice acte adiționale ale acesteia.
 2. Anexa cu parcelele asigurate.
 3. Declarația de suprafață APIA, după caz, adeverințe de la primarie sau alte documente care atestă dreptul de utilizare a suprafețelor avizate.
 4. Hărți aferente tuturor parcelelor avizate ca fiind dăunate.
 5. Împuternicirea și copia BI/CI pentru persoana împuternicită în cazul în care reprezentantul legal nu poate participa la constatare.
 
Documentele enumerate mai sus se pot pune la dispoziția inspectorului de daune și în format electronic.
 

Constatarea daunelor

Se realizează în una sau două etape:
  1. Constatarea preliminară – imediat după notificarea daunei
  2. Constatarea definitivă – la recoltare.

1. Constatarea preliminară
 • Se corelează evaluările din teren cu informațiile din contractul de asigurare, din documentele pregătite și informațiile avizate.
 • Se verifică dacă fenomenul avizat este acoperit prin poliță și dacă a produs pagube culturii avizate.
Dacă avem daună parțială aceasta rămâne sub observație până la recoltare.
Dacă avem daună totală, nu este eficientă economic menținerea în vegetație a culturii și vom despăgubi la nivelul cheltuielilor pe hectar de până la momentul daunei.

2. Constatarea definitivă
Pentru situațiile în care cultura rămâne sub observație:
 1. Sună cu minim 4 zile înainte de recoltare la Alo Groupama - 0374 110 110 sau trimite e-mail pe adresa agro@groupama.ro și anunță începerea recoltatului
 2. În cele 4 zile până la recoltare vei fi programat la constatarea definitivă pentru care este nevoie să:
  • nu recoltezi parcelele dăunate, respectiv parcelele martor stabilite la constatarea preliminară până la constatarea definitivă direct în câmp
  • participi la constatarea si evaluarea daunelor sau să ai o persoană împuternicită cu drept de semnătură, respectiv să iei la cunoștință procesele verbale de constatare.

Documente necesare pentru instrumentarea și plata dosarului de daună:

 1. Proces verbal de constatare a incendiului din partea Pompierilor/ Poliției (în caz de incendiu)
 2. Deviz de lucrări însoțit de facturi și documente justificative (în cazul daunelor totale și a altor situații solicitate de inspectorul de daune)
 3. Clarificări ale suprafețelor asigurate care nu apar în declarația APIA (adeverința de la primărie, contracte încheiate cu terțe persoane)
 4. Jurnale de recoltare și avize de însoțire a mărfii pentru culturile de loturi de hibridare porumb, floarea soarelui (sau alte situații în care ți se solicită)
 5. Documentele de livrare către fabrica de zahăr pentru culturile de sfeclă de zahăr.
 6. Declarația de acceptare a despăgubirii în urma ofertei de despăgubire transmisă de noi.