Prima pagina Daune Daune proprietati

Daune proprietati


In cazul in care ai o dauna pe una dintre urmatoarele polite:
Alexa
- Asigurarea locuintei cu extra acoperiri;
IMM - Asigurarea afacerilor mici si mijlocii;
IG - Asigurarea Complexa a Gospodariei Persoanelor Fizice;
I - Asigurarea de incendiu si alte calamitati;
EEI - Echipamente electronice;
MBK - Avarii accidentale masini si utilaje;
CAR/EAR - Asigurarea de tip “toate riscurile” a lucrarilor de constructii-montaj;
CPM - Asigurarea de tip “toate riscurile” a utilajelor, echipamentelor constructorului si a altor utilaje speciale;
V - Bani valori, trebuie sa urmezi pasii de mai jos:

 
*Politie, Inspectoratul Teritorial pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala de Meteorologie, Institutul Central de Fizica-Centrul de Fizica a Pamantului si Seismologie etc.
 

Documente necesare deschiderii dosarului de dauna*

  1. Cartea de identitate/buletin de identitate al asiguratului sau al imputernicitului (copie+original)
  2. Copia politei de asigurare, a clauzelor si anexelor
  3. Imputernicire pentru delegat, semnata si stampilata (asigurat persoana juridica)
  4. Copia actului doveditor al proprietatii (contract vanzare - cumparare, extras de carte funciara, contract inchiriere)
  5. Schita imobilului asigurat
  6. Instiintarea de dauna (formular tipizat ce se completeaza de asigurat sau imputernicit)
  7. Procesul Verbal de Constatare Service autorizat: In cazul daunelor la centrale termice sau aparatura electrica, e necesar ca asiguratul sa solicite un proces verbal (diagnoza din care sa reiasa cauzele producerii si amploarea daunelor) de la un service autorizat. 
*Actele mentionate pe acest site reprezinta minimul necesar pentru deschiderea dosarului de dauna. Inspectorii de dauna pot solicita acte suplimentare dupa efectuarea constatarii.

Bine de stiut!

1. In caz de furt, in afara de dovada initiala de la politie, Groupama Asigurari solicita stadiul cercetarilor la 30 de zile de la producerea evenimentului
2. In cazul in care polita este cesionata, Groupama Asigurari solicita acceptul de plata a despagubirilor de la Cesionar
3. Eventualele pagube care apar dupa producerea evenimentului, din cauza faptului ca nu s-au luat masuri de limitare ale acestora, nu vor fi despagubite de asigurator