Prima pagina Informatii succinte privind obtinerea documentelor necesare in cazul decesului

Informatii succinte privind obtinerea documentelor necesare in cazul decesului

Pasul I. Constatarea decesului
Decesul va fi constatat de catre medicul de familie sau de catre medicul legist (poate fi colaborator al firmelor de servicii funerare). In weekend, precum si in perioada sarbatorile legale decesul poate fi constatat si de catre medicii Serviciului de Ambulanta, prin intocmirea certificatului constatator al decesului.
Pasul II. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului
Certificatul Medical Constatator al Decesului (CMCD) se ȋntocmeste dupa 24 ore (minim 12 ore in functie de diagnostic) de la producerea decesului si se elibereaza in baza actului de identitate al defunctului.
Pasul III. Obţinerea Certificatului de Deces
Actul de deces se intocmeste la S.P.C.L.E.P (Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor) sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul.
Declaratia de deces, pentru situatia In care cauza decesului este naturala, se face In termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute de lege; In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de Deces sunt:
Odata cu declaratia de deces, declarantul depune urmatoarele acte:
a)certificatul medical constatator al decesului, Intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisa cu majuscule;
b)certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz;
c)actul de identitate al decedatului;
d)livretul militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare a celui decedat;
e)fotocopia actului de identitate al declarantului.
(2)in cazurile In care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declara, In scris, motivul neprezentarii acestora, precum si datele de stare civila ale decedatului.

Dupa intocmirea actului de deces, pe certificatul de nastere si/sau casatorie, dupa caz, se aplica mentiunea "Decedat act. nr. .............. din ......................inregistrat la Primaria .................... ".
 
Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul de identitate al celui decedat si sa-l anuleze. Cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului In care se afla Inscrisa perioada de valabilitate, iar In cazul buletinului de identitate si al cartii de identitate provizorii se aplica, pe prima pagina, respectiv pe verso-ul documentului, stampila cu urmatorul continut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua .........,inregistrat la Primaria .............., judetul ............... ".
 
Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si In cazul gasirii unui cadavru, fie ca este sau nu identificat, declaratia se face In termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
In cazurile prevazute la alin. (1), inregistrarea se face in baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie sau de parchet, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.

In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat In termenul legal de 48 de ore, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaratia se face in scris, aratand motivele intarzierii
  • Dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului, intr-un singur exemplar, potrivit modelului prevazut de legislatia in vigoare, facand mentiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului.
  • Duplicatul adeverintei de inhumare sau de incinerare pierduta ori distrusa se poate elibera numai cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care a eliberat adeverinta.
  • Inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman ori de origine romana al carui deces s-a produs In strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale In a carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca Inhumarea ori incinerarea, la cererea scrisa a persoanei interesate, la care se anexeaza copia certificatului de deces, dupa caz, tradusa In limba romana si autentificata.
  • Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica ori la oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se elibereaza in baza certificatului de deces intocmit de una dintre aceste autoritati, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
  • Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, eliberarea adeverintei de inhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevazuta la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
  • Cand decesul nu a fost inregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinta de inhumare ori incinerare se elibereaza numai cu aprobarea parchetului.
 
OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES ACORDAT DE AUTORITATILE ROMANE
Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale se stat si se acorda, la cerere, pe baza cerificatului de deces doar pentru persoanele inregistrate la bugetul asigurarilor sociale de stat.
 
Nota: Informatiile prezentate sunt In concordanta cu legislatia in vigoare, care poate suferi modificari, fapt pentru care va rugam verificati eventualele modficari legislative.