Info

Petitiile/reclamatiile, precum si solicitarile de soluționare alternativa a litigiilor, inregistrate in ultimele 3 luni sunt in număr de
155, respectiv 6.

Structura acestora poate fi consultata aici, accesand pagina dedicata.

Prima pagina Produse Si Servicii Notificare clienti cu privire la DAC/CRS/FATCA

Notificare clienti cu privire la DAC/CRS/FATCA

Având în vedere:
  • prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prin care este transpusa Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2014/107/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal (“DAC”),
  • prevederile Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014 (”CRS”),
  • prevederile Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 233/2015 (”FATCA”),
Groupama Asigurari SA este obligata sa furnizeze autoritatilor fiscale anumite informatii cu privire la contractele de asigurare de viata detinute de Titularii de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) rezidenti fiscal in alta tara decat Romania*, dupa cum urmeaza:
  1. In cazul unei persoane fizice care este Titular de cont si persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictia de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) si data si locul nasterii;
  2. In cazul unei entitati (persoana juridica) care este Titular de cont si persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF);
  3. In cazul unei entitati care este Titular de cont si care este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care o controleaza si care fac obiectul raportarii:
- numele, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale Entității;
- numele, adresa, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor și data și locul nașterii fiecărei Persoană/Persoane raportabila/raportabile;
  1. Numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;
  2. Soldul sau valoarea contului, inclusiv, in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera, Valoarea de rascumparare, valabila la sfarsitul anului calendaristic relevant sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei in cauza, valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului.
  3. Cuantumul brut total platit sau creditat titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care Groupama Asigurari SA este debitoare sau datoare s-o plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite titularului de cont in cursul anului calendaristic.
* IMPORTANT: Groupama Asigurari SA aplica anumite proceduri de precautie pentru a identifica, in baza informatiilor declarate la incheierea contractelor de asigurare, titularii de cont rezidenti fiscal in alta tara decat Romania. Ulterior, contractele de asigurare detinute direct sau indirect de catre rezidenti fiscal in alta tara decat Romania vor fi raportate la autoritatile fiscale.
In cazul in care ati declarat la incheierea contractului de asigurare ca aveti legaturi cu alta tara in afara de Romania (spre exemplu daca detineti cod numeric personal/numar de identificare care incepe cu 7, 8, 9, loc de nastere in afara Romaniei, adresa in afara Romaniei, etc), va solicitam si va recomandam completarea unei Fise de cunoastere, care include informatii referitoare la rezidenta dumneavoastra fiscala:

Fisa de cunoastere a clientului

Formular cunoastere a persoanelor care detin controlul​

In cazul unor modificari de circumstante care vor afecta rezidenta dumneavoastra fiscala din perspectiva DAC/CRS/FATCA, aveti obligatia sa ne informati cu privire la acest aspect si sa completati o noua Fisa de cunoastere.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati si urmatoarele resurse: EUR-Lex, OECD, IRS sau sa contactati autoritatile fiscale ale tarilor dumneavoastra de rezidenta.