Info

Petitiile/reclamatiile formulate impotriva societatii Groupama Asigurari si inregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara in ultimele 3 luni sunt in numar de 88.

Structura acestora poate fi consultata aici, accesand pagina dedicata.

Prima paginaDauneDaune non-auto

Daune non-auto

In cazul in care ai o dauna:
  1. Anunţa imediat autoritaţile competente – daca este cazul – (Poliţie, Inspectoratul Teritorial pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala de Meteorologie, Institutul Central de Fizica-Centrul de Fizica a Pamantului şi Seismologie, etc.) şi solicita intocmirea actelor referitoare la cauzele şi imprejurarile producerii evenimentului asigurat.
  2.  Ia masurile necesare in vederea limitarii pagubei. 
  3. Contacteaza-ne in maxim 48 de ore, apeland Alo Groupama la numarul 0374 110 110 pentru a anunţa evenimentul. In funcţie de tipul poliţei de asigurare şi daunele suferite, vei fi consiliat privitor la paşii de urmat pentru deschiderea dosarului de dauna.

Documente necesare deschiderii dosarului de dauna*

  • Cartea de identitate/buletin de identitate al asiguratului sau al imputernicitului (copie+original)
  • Copia poliţei de asigurare, a clauzelor si anexelor
  • Imputernicire pentru delegat, semnata si stampilata (asigurat persoana juridica)
  • Copia actului doveditor al proprietatii (contract vanzare - cumparare, extras de carte funciara (extras funciar), contract inchiriere)
  • Schita imobilului asigurat
  •  Instiintarea de dauna (formular tipizat ce se completeaza de asigurat sau imputernicit)
  • Procesul Verbal de Constatare (se completeaza de inspectorul de dauna la locul producerii evenimentului si se semneaza si stampileaza (in cazul persoanelor juridice) de catre asigurat, care isi va pastra un exemplar. In cazul daunelor la centrale termice sau aparatura electrica, e necesar ca asiguratul sa solicite un proces verbal (diagnoza din care sa reiasa cauzele producerii si amploarea daunelor) de la un service autorizat
* Actele mentionate pe acest site reprezinta minimul necesar pentru deschiderea dosarului de dauna. Inspectorii de dauna pot solicita acte suplimentare dupa efectuarea constatarii.

Bine de ştiut!


1. In caz de furt, in afara de dovada initiala de la politie, Groupama Asigurari solicita stadiul cercetarilor la 30 de zile de la producerea evenimentului
2. In cazul in care polita este cesionata, Groupama Asigurari solicita acceptul de plata a despagubirilor de la Cesionar
3. Eventualele pagube care apar dupa producerea evenimentului, din cauza faptului ca nu s-au luat masuri de limitare ale acestora, nu vor fi despagubite de asigurator