Info

Petitiile/reclamatiile formulate impotriva societatii Groupama Asigurari si inregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara in ultimele 3 luni sunt in numar de 56.

Structura acestora poate fi consultata aici, accesand pagina dedicata.

Prima paginaDauneDaune asigurari de viata si accidente

Daune asigurari de viata si accidente

In cazul unei daune, este necesar sa obtii actele necesare solutionarii dosarului de dauna, dupa cum sunt prezentate mai jos. Orice document emis intr-o limba straina va fi prezentat in copie insotit de traducere autorizata.

Documente necesare deschiderii dosarului de dauna in caz de deces

Documente necesare deschiderii dosarului de dauna in caz de invaliditate permanenta

Documente necesare deschiderii dosarului de dauna in caz de incapacitate temporara

Documente necesare deschiderii dosarului de dauna in caz de somaj

Adresa de corespondenta

Groupama Asigurari - Departamentul Administrare Daune Viata
Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, cod 010513