În caz de daună - Asigurări auto

Dacă aţi încheiat o poliţă de asigurare la Groupama Asigurări, în cazul producerii unui eveniment asigurat, vă rugăm să parcurgeţi următorii paşi:

1. Anunţaţi imediat autorităţile competente (Poliţie, Pompieri) solicitând întocmirea actelor referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, sau, după caz, utilizaţi instrucţiunile privind constatul amiabil.

2. Sunați la alo Groupama: 0374-110-110, în termen de 4 zile lucrătoare de la avarie, respectiv 48 ore în caz de furt, pentru a înregistra dauna auto și a vă programa la constatare.

3. Vă prezentaţi la centrul de constatare Groupama Asigurări cu următoarele acte, necesare deschiderii dosarului de daună:

Avarii produse autovehiculelor asigurate CASCO

Pentru asiguraţii CASCO, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele:

 • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului ;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului
 • Certificatul de înmatriculare al autoturismului asigurat
 • Cartea de identitate a vehicului asigurat
 • Copia poliţei CASCO şi a Anexelor, respective Specificaţiilor
 • Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Poliţie sau autorizaţia de reparaţie şi copia după declaraţia în faţa Poliţiei (după caz)
 • Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică. 

Furturi de/din autovehiculele asigurate CASCO

Furturile de/din autovehicule se anunţă imediat la secţia de poliţie în raza căreia s-a produs furtul. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele:

 • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau și a/al delegatului (dacă este cazul)
 • Certificatul de înmatriculare al autoturismului asigurat (în original în cazul furtului total)
 • Cartea de identitate a vehiculului asigurat (în original în cazul furtului total)
 • Copia poliţei CASCO şi a Anexelor, respectiv Specificaţiilor (în original în cazul furtului total)
 • Adeverinţa de la poliţie care să certifice producerea furtului
 • Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică 
 • Toate rândurile de chei ale autovehiculului furat.

Sus

 Avarii produse de către asiguraţii RCA la Groupama Asigurări

Persoanele păgubite de către asiguraţii RCA la Groupama Asigurări vor apela serviciul alo Groupama: 0374-110-110. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele

 • Cartea de identitate / buletin de identitate şi permisul de conducere al şoferului autoturismului păgubit
 • Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului păgubit
 • Copia certificatului de înmatriculare al autoturismului asigurat
 • Copia cărţii de identitate / buletinului de identitate şi a permisului şoferului vinovat de producerea accidentului
 • Copia poliţei de asigurare obligatorie RCA
 • Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Poliţie, în original
 • Împuternicire de la păgubit pentur persoana care deschide dosarul de daună, semnată şi ştampilată, dacă păgubitul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă păgubitul este persoană fizică 
4. Groupama Asigurări va despăgubi cheltuielile suportate de asiguraţi conform Condiţiilor Generale Pentru Asigurarea Facultativă (CASCO) respectiv Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA).

5. În cazul în care evenimentul s-a produs în afara teritoriului României asiguratul este rugat să anunţe telefonic sau prin fax Groupama Asigurări pentru a primi indicaţii cu privire la modul de rezolvare a cazului.

 


Notă: Programarea la constatare se face doar prin intermediul ALO GROUPAMA, iar în lista cu punctele de constatare, pe care o regăsiți mai jos, puteți consulta doar adresele centrelor.

Sus

Trimite

Groupama Asigurări SA; J40/2857/2010; CUI 6291812; Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513; tel: 021 3058000; fax: 021 3109967; office@groupama.ro;Capital social subscris și vărsat: 345.757.050 lei; Autorizat CSA sub nr. RA-009; Operator date cu caracter personal 10152